วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 010

 26 สิงหาคม 2564


1.ให้เตรียมข้อสอบแบบตัวเลือก (ก.ข.ค.ง.) คนละ 5 ข้อ แบบถูกผิดคนละ 5 ข้อ พรุ่งนี้ ยังไม่ต้องนำเสนอ ขอสอนปฏิบัติพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งก่อน เพราะอาทิตย์ถัดไป อาจารย์ติดภารกิจ จะได้มีทักษะไปปฏิบัตพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง

2.ให้นักศึกษาทุกเข้าเรียนด้วย Google meet เวลา 9.30 น.

3. อาจารย์เริ่มสอนปฏิบัติการสาธิตผ่านเว็บไซต์ https://smp.yru.ac.th/my/ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเข้าใจในการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน E- learning  และรู้จักเครื่องมือการใช้งานเบื้องต้น


    การเรียนการสอนในรูปแบบของสาธิต การสร้างแบบทดสอบในระบบ SMP ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการสร้างระบบของกลุ่มตัวเองได้อย่างง่ายขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น