ประวัติการศึกษา


มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนรอมาเนีย มูลนิธิ อ.แว้ง จ.นราธิวาส


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โลโก้ มหาลัยราชภัฏยะลา png
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา