วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 014

 23 กันยายน 2564    ในวันที่ 23 กันยายน 2564 อาจารย์ประกาศงดคลาสเพื่อให้นักศึกษาแต่กลุ่มของโครงงานทำรายงานในบทที่ 4 และบทที่ 5 พร้อมพัฒนาระบบ SMP ทางกลุ่มของเราก็ได้มีการประชุมและแบ่งหัวข้อหน้าที่กันทำ 
ซึ่งสรุปจากการประชุมของกลุ่มพวกเราในสัปดาห์นี้
    1.ในส่วนของเล่มรายงาน บทที่ 4 และ บทที่ 5 ซึ่งมีการแบ่งหัวข้อว่าใครรับผิดชอบในหัวข้อไหน โดยมีหัวข้อดังนี้
        1.1 บทที่ 4 (นูรฮานูรีและสานีตารับผิดชอบในบทนี้)
        1.2 บทที่ 5 มีหัวข้อย่อย ดังนี้
            - เกริ่นนำ,ขั้นตอนการศึกษา (มูฮำหมัด)
            - ความสำคัญ,สรุปผลการศึกษา (ซัลวา)
            - แนวทาง,ข้อเสนอแนะ (สุไลมาน)
    2. ในส่วนระบบ SMP ช่วยกันหาและแลกเปลี่ยนความรู้ว่าในบทเรียนนั้นจะมีหัวข้ออะไรบ้าง และจัดเรียงออกแบบระบบอย่างไร 
    จึงสรุปได้ว่า ทางกลุ่มได้จัดทำบทเรียน SMP มีบทเรียนทั้งหมด 5 บท ซึ่งสมาชิกของกลุ่มมี 5 คนโดยจะมีการแบ่งกันทำคนละละ 1 บท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น