วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 005

 22 กรกฎาคม 2564

   
    มหาลัยประกาศงดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 21-23กรกฎาคม 2564 เนื่องในวันอีฎิ้ลอัดฮาโดยให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนชดเชยการเรียนการสอนตามความเหมาะสมต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น